EUR
Počet položek: 0 0 Kč

Záruka

ZÁRUČNÍ DOBA

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a její délka je stanovena občanským a obchodním zákoníkem.
 • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nevhodným zacházením a na běžné opotřebení způsobené používáním (Doporučujeme výrobky z kůže pravidelně krémovat a to hlavně ve švech, zamezíte tím předčastnému opotřebení).
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.
 • Prodávající poskytne záruku na výrobky v trvání: 12 měsíců 
 • Hodí se vědět

  • Záruční doba běží od převzetí zboží.
  • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  • Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží. Záruka se tedy nevtahuje na běžné snížení kapacity akumulátoru vzniklé v důsledku užívání zboží, jehož je akumulátor součástí.
  • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

POSTUP PŘI REKLAMACI

V případě, že se v záruční době – její délka viz. Záruka – vyskytne u zakoupeného zboží závada – porucha, bránící jeho užívání, postupujte takto:

1. Co nejdříve nás kontaktujte nejlépe e-mailem (info@bobcorner.cz) a sdělte nám:

 • typ a výrobní číslo reklamovaného předmětu
 • důvod reklamace (pokud možno co nejpřesnější popis závady)
 • datum nákupu a číslo daňového dokladu

2. Reklamovaný výrobek včetně kopie daňového dokladu a popisu poruchy zašlete nebo přineste na naší adresu.

 • Podle zákona musíme reklamaci vyřešit do 30 dnů, ale většinou proces netrvá déle než dva týdny. V případě, že by se u reklamovaného zboží vyskytl nějaký problém, budeme Vás informovat a domluvíme se na dalším postupu.
 • Za případné chyby v informacích, u fotek a technických popisech produktů, které máme převzaty od našich distributorů, nemůžeme 100% ručit. Předem se proto omlouváme. Veškeré tiskové chyby jsou tedy vyhrazeny.
 • Pokud je u reklamovaného zboží nutno provést úkony jako jsou vyčištění, pravidelná údržba atd., potřebné ke zjištění závady, je tato služba zpoplatněna automaticky, max. však do částky nepřekračující 30% z ceny zboží.

Potřebujete poradit ? Záruka

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací